Pēc inventarizācijas pagāja jau pusotrs gads, kamēr saņēmāmies veikt meža sakopšanu. Pa to starpu arī paspēju pārrakstīt īpašumu uz savu vārdu un noslēgt ar medniekiem medību līgumu.

Lai varētu veikt meža sakopšanu, jādodas uz vietējo mežniecību, bet var arī jebkuru citu - tuvāko dzīvesvietai un jāizņem cirsmas apliecinājums, ja ir derīga inventarizācija. Par inventarizāciju lasi rakstā Meža sakopšana - inventarizācija un taksācija.

Ar sievu bijām izdomājuši, ka labāk tomēr gribam veikt tikai kopšanas cirti visā mežā (abos nogabalos), lai nepaliek pliks izcirtums un izskatās skaisti. Vispirms mežniecībā uzrakstīju iesniegumu par kopšanas cirtes veikšanu. Viena mēneša laikā mežniecībai ir jāsniedz atbilde - noraidījums vai jāizsniedz ciršanas apliecinājums. Vispirms mežzinis iet apskatīties mežu un tad pieņem lēmumu. Manā gadījumā - viņš kādu nedēļu pēc iesnieguma zvanīja un teica, ka pareizāk būtu otrajā nogabalā veikt kailcirti, jo baltalksnis jau esot izaudzis, dažs pat pāraudzis. Ja veikšot kopšanas cirti, tad pēc kāda laika vējš tāpat tos pāraugušos alkšņus izgāzīs un būšot līdzīga situācijā kā blakus mežā. To mežu biju redzējis, garām braucot, un tiešām izskatījās jocīgi spocīgi - it kā kailcirte, it kā kopšanas cirte, bet ar lieliem tukšiem laukumiem. Veicot galveno cirti, protams atstāj četrus ekoloģiskos kokus uz hektāru, piemēram osi, bērzu. Pēc gada baltalksnis jau būs sadzinis atvases lielas un varēs arī veikt meža kopšanu par eiropas naudām.

Labi, tā arī nolēmām - veiksim vienā nogabalā kopšanas cirti, bet otrā kailcirti.

Turpinājums - dastošana un cirsmas izsole.