Turpat, pie izvēlētās mājas būvniecības vietas ir man piederošs mežs. Tas nav liels, bet brikšņi gan pamatīgi. Man un sievai patiktu, ka tas būtu sakopts un izmantojams pastaigām. Lai tā tas būtu, nolēmu veikt meža sakopšanu.

Lai varētu veikt meža sakopšanu, jādodas uz vietējo mežniecību, bet var arī jebkuru citu - tuvāko dzīvesvietai. Tad tur apskatīsies, vai ir veikta meža inventarizācija un vai tai nav beidzies derīgums. Ja tās nav vai derīgums beidzies, jāveic jaunu. Talkā jāņem taksators. Jebkurš, kurš iepatīkas, ir tuvākais, mazāk prasa vai vienkārši mežniecības piedāvātais. Mežniecībā man piedavāja divus: vienu, kas precīzāk taksē, otru, kas ne tik precīzi, bet arī labi. Mēģināju sarunāt ar to pirmo - jā, labi, tagad nevarot, bet pēc divām, trīs nedēļām. Piezvanu pēc tām trim nedēļām - nevarot, esot saaukstējies. Novēlu šim veseļoties, iesaku arī labu recepti pret saaukstēšanos. Zvanu pēc nedēļas - nevarot, jābraucot uz ārzemēm pie radiem ciemos. Kad nevar, nevar. Laikam negribēja to manu mazo mežiņu skatīt. Tā jau ir, bija domājams, ka kāds pusotra līdz divi hektāri tas mežs varētu būt. Pēc vecajiem datiem - tikai 1,3 ha.

Paskatījos internetā zvērinātu meža taksatoru sarakstā. Skatījos, skatījos, bet sapratu, ka nekādas jēgas no tā saraksta nav. Zvanīju otram piedāvātajam - jā varot. Pat uzreiz norunājām dienu, pēc desmit dienām. Norunātajā dienā tikāmies pie meža. No manas puses bija nepieciešama zemes robežu plāna kopija un samaksa par pakalpojumu.

Taksators izstaigāja mežu, veica savus mērījumus un pierakstus. Pēc tam mums (man un sievai) pastāstīja, kas mežā atrodas un kā varētu rīkoties esošajā situācijā. Mūsu gadījumā - vienā nogabalā valdošais ir baltalksnis, kam jau pienācis dzīves noriets un tas jāņem nost, bet otrā nogabalā valdošajam baltalksnim vēl nav pienācis novākšanas laiks, jo tur tas ir jaunāks. Parunājām arī par retāk sastaptajiem kokiem, kuri ir vērtīgi un kuri nav.

Pēc meneša meža inventarizācija jau bija gatava un pieņemta mežniecībā. Atlika tikai doties uz mežniecību un izņemt inventarizācijas lietu. Izrādījās, ka tagad mežs ir 2 ha, pa vienam katrā nogabalā.

Piemirsu vēl pateikt, ka tajā pašā dienā, kad taksators uzmērīja mežu, bija jādodas uz mežniecību samaksāt taksācijas nodevu valstij un norādīt, uz kādu e-pastu noūtīt digitālos datus taksatoram, lai varētu veikt inventarizāciju.

Tagad bija skaidrs, ka nākošais solis ir meža sakopšana - kopšanas cirte vienā nogabalā un kailcite, jeb galvenā cirte, otrā nogabalā.

 

Turpinājums rakstā Meža sakopšana - galvenā un kopšanas cirte