Lai legāli uzceltu māju, nepieciešams Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Lai to saņemtu, jādodas uz vietējo būvvaldi teritorijai, kurā plānojat būvniecību, un jāraksta iesniegums. Līdzi ņemiet zemesgrāmatu apliecību un zemes robežu plānu.

Neaizmirstiet turp doties jau ar vīziju par to, ko jūs vēlaties būvēt - dzīvojamo māju, pirti, dīķi, palīgēkas vai vienkārši viensētu, kā arī to, kurā vietā un aptuveni kādā platībā. Savā iesniegumā pieminēju arī saules bateriju un vēja ģeneratora uzstādīšanu, lai saņemtu atbilstošas norādes par pieļaujamajiem parametriem (augstumiem utml.).

Būvvaldē bija saprotoši cilvēki un, kamēr es rakstīju iesniegumu Plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanai, paspējām parunāt arī par āderēm un saules baterijām, siltumsūkņiem.

Pēc iesnieguma uzrakstīšanas, mēneša laikā jau saņemsiet Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, ar kuru tad dodaties pie arhitekta. Reāli nepieciešamais laiks uzdevuma saņemšanai var būt no 2 nedēļām līdz 4 nedēļām.