Mājas celtniecība sākas ar domu. Doma par mājas celtniecību jau ir. Tālāk - jāizraugas vieta esošajā zemes īpašumā. Tā jau ir ilgtermiņa plānošana. Vieta jāizraugas tā, lai pēc iespējas labāk iekļautos esošajā vidē, pēc iespējas mazāk pārveidotu dabu un dzīvotu saskaņā ar zemes un kosmosa enerģijām. Latviešu tautai ir sakāmvārds: "Septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez.". To es varēu attiecināt uz vietas izvēli. Kad māja būs uzcela, to citur nenoliksi (, ja vien necel pārvietojama tipa māju).

Izraudzījāmies mājas vietu nelielā pļaviņā, pēc sajūam, kur mums šķiet ir vispatīkamākā enerģētika. Pārbaudījām arī kartē ar svārstiņu vietu, kur celt. Bija vairāki varianti, visi pietiekami tuvu esošam ceļam, lai nebūtu jābūvē jauns iebraucamais ceļš. Mālainā zeme varētu radīt lielas raizes rudenī un pavasarī, ja izvēlētos pāri laukam braukt.

Ar sievu nolēmām, ka jāsameklē kāds rīkstnieks, kas noteiks āderes un akas vietu. Tas vajadzīgs, lai pareizi māju uzceltu un āderes neietu krustu šķērsu istabām, lai veselība turas laba, kā arī dūmenim tiek izraudzīta pareiza vieta. Šis ir diezgan svarīgs pasākums, bet to var veikt arī pats, ja ir pietiekami labi attīstīta maņa, kas saucas nojausma jeb intuīcija. Lai to attīstītu, ieklausieties savā iekšējā balsī, kas jums bieži vien saka, ka būs tā vai šitā. Tātad to var pats ar svārstiņa un rāmīša palīdzību. Svārstiņu lietojam, kad kartē nosakām āderu vietas, bet rāmīti - uz lauka. Ja ir ļoti labvēlīgi laikapstākļi, var arī ar svārstiņu.

Tātad āderes noteicām gan kartē, gan dabā. Lai cik interesanti tas būtu - abas diezgan labi sakrita. Kāpēc diezgan labi? Jo nebija ne ļoti precīzas kartes, ne arī precīza GPS aparāta, lai salīdzinātu, bet ar aci salīdzinot - sakrita virzieni un novietojums. Dabā varēja uztvert gan uguns āderes, gan ūdens āderes, pēc kurām tad arī vadīties mājas vietas izvēlē un iekštelpu izvietojuma plānošanā.

Ar doto it kā pietiktu, lai sāktu plānot mājas izvietojumu. Tā arī darīju. Pameditēju, kada varētu būt mana māja, domās vizualizēju. Vēlāk uzskicēju un uzzīmēju iespējamo telpu izvietojumu. Sākumā vienu variantu, vēlāk otru variantu. Taču vēl vēlāk, nolēmu ka jādomā trešais variants, bet par to citreiz.