Lai varētu saņemt būvniecības atļauju, ir nepieciešama topogrāfiskā karte, kurā iezīmē māju, žogu, paredzēto apzaļumošanu un komunikācijas.

Kur to dabūt? Jāaicina palīgā mērnieks. Jādodas uz uzņēmumu, kurš nodarbojas ar mērniecības pakalpojumu sniegšanu.

Arhitekta pirmā apmeklējuma laikā sapratu, ka nepieciešama topogrāfiskā karte. Tā kā man kaimiņos dzīvo mērniece, protams, griezos pie viņas. Tas ir, netālu no mana zemes īpašuma, uz kura būvēšu savu eko māju. Nevis kaimiņos, kur tagad dzīvoju - tēva mājā. Sazvanīju. Teica, ka var. Jāuzraksta iesniegums par topogrāfisko uzmērīšanu un jānosūta viņai. Tā arī darīju.

Jau nākošajā dienā no mērniecības biroja atsūtīja priekšapmaksas rēķinu. Norunājām, kurā dienā varētu veikt uzmērījumus, bet laikapstākļu dēļ nācās mainīt. Nācās mainīt arī tamdēļ, ka salūza mans auto, ar kuru ikdienā pārvietojos. Lai arī biju nosūtījis zemes robežu plānu ar iezīmētiem nogabaliem, kuros jāveic uzmērījumus, tomēr pašam jābūt klāt, lai lielā tīruma vidū uzmērītu pareizos uzkalnus, kuros esmu paredzējis uzstādīt alternatīvās elektrības ieguves avotus - vēja ģeneratoru un saules baterijas. Tie gan atrodas aptuveni 300 m no paredzētās mājas vietas, tomēr tiem tur jābūt, nevis tuvāk mājai. Ja celtu tuvāk - ieekonomētu uz kabeļu garumu un tranšejas rakšanas izmaksām, bet zaudētu daļu no ievācamās enerģijas daudzuma. Šie uzkalniņi ir kā tīši tur uzbērti, lai tos izmantotu :) Nedaudz zemāko, kas uz dienvidiem - saules baterijām. Nedaudz augstāko, kas uz ziemeļiem - vēja ģeneratoram. Tā kā tie atrodas tuvu viens otram, ap 20 m, tad ir ļoti izdevīgi savienot tos ar māju pa vienu tranšeju, līdz tuvākajam, un otru tranšeju - starp abiem uzkalniņiem.

Kad auto bija savests darba kārtībā, kādā no nākošajām dienām mērniece ar palīgu vaica topogrāfisko uzmērīšanu. Lai kartē zinātu, kur atrodas paradzētā mājas vieta, palūdzu arī to uzmērīt. Sarunājām, ka atsūtīs man elektroniski kartes versiju, kas vēl nav saskaņota, lai varētu doties pie arhitekta un turpināt mājas projektēšanu. Saskaņošana ir procedūra, kuras laikā tiek nosūtīti pieprasījumi attiecīgajiem uzņemumiem par gāzes, elektrības un citu komunikāciju esamību vai neesamību un to novietojumu topogrāfiskajā kartē.

Divas nedēļas pēc uzmērīšanas saņēmu neapstiprināto elektronisko versiju, lai arī solīja pēc nedēļas. Būtu saņēmis ātrāk, bet sūtīšanas procesā e-pasts kaut kur "pazudis":) Drošvien piemirsās tai darbiniecei nosūtīt, kas par to bija atbildīga. Gadās, tāpēc vienmēr atgādiniet par sevi, ja kaut kas nenorit paredzētajā laikā. Varbūt ne tajā pašā dienā, bet dienu vai divas pēc noteiktā termiņa noteikti.

Aptuveni mēnesi pēc uzmērīšanas bija gatava arī saskaņotā versija un varēju doties tai pakaļ. Tā kā nekur nesteidzos, tad nolēmu braucienu apvienot ar būvvaldes apmeklējumu, kad būs saskaņotas skices. Kā izrādījās drīz tās bija saskaņotas (divas ar pusi nedēļas pēc iesniegšanas solīto pāris dienu laikā). Mērniecības kantorī saņēmu divus topogrāfiskās kartes oriģinālus un disku. Bija jāparakstās, ka esmu saņēmis :) Vienu oriģinālu vēlāk iedevu arhitektam.